Odkazy

 
 
 
 
 
„Chtěl jsem založit takovou kongregaci,
která by se všude hodila,
všude mohla být přijata,
která by pronikla do všech poměrů.“

(P. Theodosius)

 

Přihlášení

FORMACE

 


Sliby

 

„Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás.“

 (Jan 15, 16)

 


„Své vyvolení můžeme poznat jen ve víře

a přijmout v lásce.“

 (Stanovy)

 

 

    Cílem formace našeho institutu je celkový růst osobnosti, zrání v následování Krista a stále hlubší zakořenění v charismatu a poslání institutu. Cesta Milosrdných sester svatého Kříže začíná Božím voláním a rozhodnutím každé jednotlivé sestry následovat Ježíše Krista, který se za nás vydal až k smrti na kříži. Svatý František a naši zakladatelé dali Božímu slovu ve svém životě specifickou podobu, spočívající zvlášť v milosrdné Boží lásce. Zůstávají pro naši formaci modelem a vzorem. Jejich zkušenosti s Bohem tvoří zdroj našeho charismatu. Pokyny a impulzy čerpá formace i z církevních dokumentů.Období počáteční formace tvoří tři na sebe navazující stupně:


Kandidátky a postulantky na tradiční pouti za posvěcení kraje a nová duchovní povolání

   Kandidatura trvající přibližně 1 rok je završena vstupem do půlročního postulátu.
Obřadem obláčky, při kterém uchazečka přijímá řeholní jméno a oděv, začíná dvouletý noviciát.

   V této době má uchazečka poznávat velikost a poslání řeholního zasvěcení, přijmout je s láskou, odpovědně a svobodně, rozvíjet své lidské a duchovní vlohy, vyzkoušet, je-li schopna pro život ve společenství a pak stále hlouběji pronikat do ducha a způsobu života Milosrdných sester sv. Kříže. 

 

   Na konci noviciátu skládá sestra své první sliby a vstupuje do období tzv. juniorátu, který trvá obvykle 5 let. První sliby se skládají na dva roky a pak se na tři roky obnovují. Po této době může sestra složit věčné sliby.

 

  Setkání trvalé formaceNaše formace však nekončí ani po složení věčných slibů.V souladu s církevními dokumenty, které opakovaně kladou zvýšený důraz na závažnost stálé formace, usilujeme o to, abychom se ve všech fázích a situacích života nechávaly formovat, abychom na cestě našeho povolání zůstaly bdělé a ochotné rozvíjet se a učit se. To všechno umožňuje velkorysou odpověď na povolání, které nám daroval Bůh.

   Formace je setkání s Bohem i se sebou samými. Není to lehká cesta a často s sebou nese napětí a nejistotu. Vyžaduje opuštění starých vzorů. Je možná jen na základě hlubokého, osobního setkání trvalé formace vztahu k Ježíši Kristu. Tato cesta obrácení je celoživotním procesem.