česká provincie kongregace milosrdných sester
naše charisma


Téměř tři a půl tisíce sester žijících v rozmanitých podmínkách na čtyřech kontinentech světa usiluje i dnes o prožívání tajemství kříže a zmrtvýchvstání Pána a následování Krista v duchu evangelia a františkánské spirituality. Chceme být společenstvím víry a modlitby, které zve druhé k účasti. Na srdci nám leží hodnoty podporující život a radost.