Duchovní pomoc


 

VĚČNÉ KLANĚNÍ

Otec Theodosius a Matka Marie Terezie zavedli v naší kongregaci

věčné klanění z vděčnosti k dobrodincům našeho institutu,

a aby se vyprošovalo požehnání pro působení sester.

Ve věrnosti k odkazu našich zakladatelů se až do dneška ve dne v noci

modlíme a při tom myslíme také na lidi, kteří nám písemně nebo

telefonicky svěřují své starosti a úzkosti, jež předkládáme Pánu.

 

 

Postupně se modlíme v těchto částech našeho světového společenství:

 

00.00 – 01.00 Vikariát Taiwan (místní čas 7.00 -8.00)

01.00 – 02.00 Provincie Centrální Indie (místní čas 5.30 – 6.30)

02.00 – 03.00 Provincie Severovýchodní Indie (míst.čas 6.30–7.30)

03.00 – 04.00 Provincie Jižní Indie (místní čas 7.30 – 8.30)

04.00 – 05.00 Provincie Centrální Indie (místní čas 8.30 – 9.30)

05.00 – 06.00 Provincie Chorvatsko

06.00 – 07.00 Provincie Severovýchodní Indie (m.čas 10.30–11.30)

07.00 – 08.00 Vikariát Uganda (místní čas 8.00 – 9.00)

08.00 – 09.00 Dolní Rakousko (provincie Evropa-střed)

09.00 – 10.00 Provincie Západní Švýcarsko

10.00 – 11.00 Česká provincie

11.00 – 12.00 Provincie Jižní Indie (místní čas 15.30 – 16.30)

12.00 – 13.00 Provincie Baden-Württemberg

13.00 – 14.00 Mateřská provincie Švýcarsko

14.00 – 15.00 Mateřská provincie Švýcarsko Krypta Matky Marie Terezie, Ingenbohl

15.00 – 16.00 Horní Rakousko (provincie Evropa-střed)

16.00 – 17.00 Bavorsko (provincie Evropa-střed)

17.00 – 18.00 Štýrsko-Korutany (provincie Evropa-střed),

18.00 – 19.00 Provincie Itálie

19.00 – 20.00 Tyroly-Vorarlberg (provincie Evropa-střed)

20.00 – 21.00 Provincie Slovensko

21.00 – 22.00 Provincie Slovensko

22.00 – 23.00 Provincie USA: Ne, St, Čt, So (místní čas 15.00 – 16.00)
Po: Mateřská provincie Švýcarsko
Út: Taiwan/ Pá: Chorvatsko

23.00 – 24.00 Vikariát Brazílie (místní čas 19.00 – 20.00)