Rekonstrukce vráceného majetku


 

Z HISTORIE

 

1929 – 1938

• V roce 1929 sestry sv. Kříže hledaly místo pro stavbu provinčního domu na moravě, byla zvolena Kroměříž.

• Stavitelem kláštera byl Ing. Metoděj Matuška z Bystřice pod Hostýnem.

 

V základním kameni jsou v kovové trubce uložena důležitá data té doby a trvání kongregace. Mimo jiné i jmenný seznam sester moravské provincie.

 

• Stavitel Matuška daroval sochu sv. Josefa z hořického pískovce.

• 14. 9. 1932 posvětil arcibiskup ThDr. Leopold Prečan nový provinční dům. • V únoru 1937 byly v kapli instalovány nové vitráže, zhotovené mistrem Vačkářem.
Obrazy Zvěstování Páně, Představení Panny Marie v chrámě, Sv. Klára a Bl. Anežka Česká.

• 7. 5. 1938 byl dokončen mozaikový obraz Krista Krále s českými světci a zakladateli kongregace.

 

 

1939 – 1950

• Na Velký pátek 1941 se musel vyklidit noviciát a postulát pro 150 německých děvčat, které zde zůstaly až do listopadu 1941. Správa lágru nařídila odstranit vše, co připomíná víru a náboženství. Skupina odešla až v listopadu 1941.

• 13. 7. 1944 byl sestrám oznámen záměr zabrat celý dům. Později bylo rozhodnuto, že v domě bude umístěno 300 vojáků a pro sestry zůstane jen suterén a třetí poschodí. V domě se bouralo a přestavovalo. Z jídelny byly vytvořeny dva operační sály a laboratoř.

• Po osvobození zde bylo krátkodobě umístěno Ruské a Rumunské vojsko a také partyzáni.

 

1950 – 2017

V letech 1950 – 1990 zde bylo kromě zdravotnické školy s internátem, školy pro děti s postižením zraku s internátem, ordinací odborných lékařů, také výzkumné obilnářské družstvo.

• V kapli byl sklad materiálu civilní obrany.

• Dům se po celou dobu neopravoval. Až koncem 80. let začala vnitřní přestavba pro účely zdravotnictví, ta však byla přerušena.

• 19. 7. 1990 byl dům v žalostném stavu v rámci restitucí vrácen kongregaci.

• Musela být provedena generální oprava. Na úhradě nákladů se podílely všechny západní provincie Kongregace Milosrdných sester.

• Přesně 43 let po násilném vystěhování sester z provinčního domu, 29.9.1993 se konalo posvěcení obnovené kaple a domu. Světitelem byl Olomoucký Arcibiskup Jan Graubner.

• V roce 2003 byl provinční dům opět důkladně renovován, především pro osoby se sníženou pohyblivostí.

• V části domu Česká katolická charita Domov sv. Kříže pro seniory.