Rekonstrukce vráceného majetku


 

AKTUÁLNÍ STAV

 

Zámeček

Budova bývalého statku v Paliči č. p. 31 zámečku je v havarijním stavu. Některé svislé i vodorovné konstrukce hrozí pádem. Jedná se zejména o vodorovné římsy pod hranou střechy, svislé konstrukce podél svodů dešťové vody, apod. Některé šablony břidlicové střechy chybí. Otvory pod střechou je zaháněna dešťová voda na dřevěné konstrukce střechy. Dům je dlouhodobě neudržovaný. Rozvody vody z lokálního zdroje a stejně tak i elektrické rozvody jsou v havarijním stavu. Rovněž hygienické podmínky v domě jsou zcela neúnosné.

Budova Zámečku, stejně jako přilehlé hospodářské budovy, byla v minulosti využívána k zemědělské činnosti Státním statkem v Chebu a po něm společností Agrokombinát, s.r.o., která vznikla privatizací dřívějšího podniku. Agrokombinát, využívá 2 místnosti v 1. NP zámečku jako kancelářské prostory a téměř všechny přilehlé hospodářské budovy pro ustájení skotu a jako technické zázemí pro strojový park. Společnost do nemovitostí nic neinvestovala, a proto jsou všechny budovy zchátralé a v drtivé většině případů i určeny k likvidaci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny fotografie naleznete zde…

 

Vila

Nemovitost v obci Palič, č. p. 2 slouží jako obytný dům. Stojí samostatně na konci obce, cca 500m od areálu statku. V minulosti sloučila budova, k ubytování personálu statku.

V současné době je budova po částečné rekonstrukci, kterou provedla kongregace.
Jsou vyměněna okna, střecha a opraveny komíny.
Nemovitost má vlastní zdroj pitné vody – vlastní studna a odpady jsou vyvedeny do vlastního septiku. V rámci další nutné sanace budovy je plánována generální oprava rozvodů elektřiny a vody. Zejména stav elektrických rozvodů je velmi špatný.
Dále jsou nutné opravy vnějších omítek, svodů dešťové vody, ale i sklepních prostor. Rovněž bude nutné provést vyčištění study a kontrolu kvality pitné vody. Vzhledem ke zvyšující se poruchovosti, je plánována i oprava/výměna vodovodního potrubí mezi domem a studnou. V současné době je v domě celkem 5 bytů.

Při rekonstrukci v roce 2017 byla ve Vile nalezena dřevomorka a budovu je nutné zbourat. Bourací práce provedeny v roce 2018 se pohybují ve výši ……….

 

Z HISTORIE

Sestry zakoupily statek v Paliči během válečných let. Zajišťoval zásobování, které bylo za války nedostatečné. Statek dodával maso, mléko, vejce a jiné své produkty do Chebu i okolí. Pracovalo zde 17 sester a 6 trvalých civilních zaměstnanců, příležitostně poskytovaly pracovní příležitosti např. bulharům, nebo lidem s menšími prohřešky vůči zákonu. Pracovníků bývalo tedy kolem 40. Sestry vlastnily kolem statku, několik ha polí, lesů, luk a rybníků.