česká provincie kongregace milosrdných sester
PALIČ - statek a zemědělské budovy


Zámeček
Budova bývalého statku v Paliči č. p. 31 tzv. Zámečku“ je v havarijním stavu. Některé svislé i vodorovné konstrukce hrozí pádem. Jedná se zejména o vodorovné římsy pod hranou střechy, svislé konstrukce podél svodů dešťové vody, apod. Některé šablony břidlicové střechy chybí. Otvory pod střechou je zaháněna dešťová voda na dřevěné konstrukce střechy. Dům je dlouhodobě neudržovaný. Rozvody vody z lokálního zdroje a stejně tak i elektrické rozvody jsou v havarijním stavu. Rovněž hygienické podmínky v domě jsou zcela neúnosné. Budova „Zámečku“, stejně jako přilehlé hospodářské budovy, byla v minulosti využívána k zemědělské čin-nosti Státním statkem v Chebu a po něm společností „Agrokombinát, s.r.o.“, která vznikla privatizací dřívěj-šího podniku. „Agrokombinát“, využívá 2 místnosti v 1. NP „Zámečku“ jako kancelářské prostory a téměř všechny přilehlé hospodářské budovy pro ustájení skotu a jako technické zázemí pro strojový park. Společ-nost do nemovitostí nic neinvestovala, a proto jsou všechny budovy zchátralé a v drtivé většině případů i určeny k likvidaci.

Vila
Nemovitost v obci Palič, č. p. 2 slouží jako obytný dům. Stojí samostatně na konci obce, cca 500 m od areá-lu statku. V minulosti sloučila budova, tzv. „Vila“, k ubytování personálu statku. V současné době je budova po částečné rekonstrukci, kterou provedla kongregace. Jsou vyměněna okna, střecha a opraveny komíny. Nemovitost má vlastní zdroj pitné vody – vlastní studna a odpady jsou vyvedeny do vlastního septiku. V rámci další nutné sanace budovy je plánována generální oprava rozvodů elektřiny a vody. Zejména stav elektrických rozvodů je velmi špatný. Dále jsou nutné opravy vnějších omítek, svodů dešťové vody, ale i sklepních prostor. Rovněž bude nutné provést vyčištění study a kontrolu kvality pitné vody. Vzhledem ke zvyšující se poruchovosti, je plánována i oprava/výměna vodovodního potrubí mezi domem a studnou. V současné době je v domě celkem 5 bytů.

Z HISTORIE
Sestry zakoupily statek v Paliči během válečných let. Zajišťoval zásobování, které bylo za války nedostatečné. Statek dodával maso, mléko, vejce a jiné své produkty do Chebu i okolí. Pracovalo zde 17 sester a 6 trvalých civilních zaměstnanců, příležitostně poskytovaly pracovní příležitosti např. bulharům, nebo lidem s menšími prohřešky vůči zákonu. Pracovníků bývalo tedy kolem 40. Sestry vlastnily kolem statku, několik ha polí, lesů, luk a rybníků.