Světové společenství


P. Theodosius Florentini „Sestry mají projevovat lásku se vší pečlivostí a ze všech sil těla i duše, vytrvale a vlídně, s radostnou myslí. Jejich vydanost a láska mají platit všem bez rozdílu, mají se ujímat těch nejchudších a nejvíc politováníhodných, tak jako se náš Pán Ježíš Kristus ujal těch nejubožejších.“

(P. Theodosius)

„Co je potřeba doby, je vůle Boží.“

(P. Theodosius)

„Tak nás Bůh vede na různá místa, abychom tam působili pro jeho čest a pro dobro lidí.“

(P. Theodosius)

Ve věrnosti odkazu našeho zakladatele P. Theodosia začaly během uplynulých 150 let Milosrdné sestry sv. Kříže působit v celé řadě zemí. Malá rostlinka zasazená do půdy hornatého Švýcarska rychle zapustila kořeny a roztáhla své úponky do všech světových stran. Dnes naše kongregace působí v 17 zemích čtyř kontinentů světa. Rozčleněna je na provincie, vikariáty a oblasti, které zahrnují sesterská společenství určitého území. Generální správa s centrálním řízením sídlí v mateřském domě v Ingenbohlu ve Švýcarsku.